ใช้ SSH ผ่าน SOCKS Proxy

ที่ทำงานส่วนใหญ่มักจะไม่อนุญาตให้ใช้เซเคียวร์เชลล์ (SSH) ไปเว็บไซต์ภายนอก ทั้งการใช้งานรีโมทเชลล์ (remote shell) หรือกิต (git) ถ้าที่ทำงานมีซ็อกซ์พร็อกซี่ (SOCKS Proxy) ให้ ก็พอมีทางเป็นไปได้ โดยถ้าใช้ระบบลินิกซ์ (Linux) ก็อาจจะมีวิธีปรับแต่งง่ายหน่อย แต่ถ้าเป็นวินโดวส์ (Windows) ต้องใช้แรงนิดนึง

วิธีการใช้งานเซเคียวร์เชลล์ผ่านซ็อกซ์พร็อกซี่

  1. ติดตั้งโปรแกรมคอนเน็กท์ (connect.exe)
  2. ตั้งค่าในไฟล์ <โฮม>\.ssh\config ดังนี้

Host <ชื่อเซิร์ฟเวอร์>
    User                    git
    ProxyCommand            connect -S <ชื่อซ็อกซ์พร็อกซี่>:1080 %h %p

เท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ ไม่ว่าจะผ่านคอมมานด์ไลน์ (command line) หรือพุตตี้ (PuTTY)

ที่มา

สแลช (Slash)

Advertisements