ทำอย่างไรจึงจะจำสิ่งที่เพิ่งเรียนรู้มาได้

บล็อก (blog) แรกในชีวิต เริ่มจากตัวเองเริ่มจะแก่ละ ถึงจะอ่านหนึงสือมากแค่ไหน เคยมีประสบการณ์การใช้งานจริงมากแค่ไหน ถ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานก็ลืม

หลายวันก่อน ได้อ่านบทความวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความจำ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ จึงเกิดความคิดอยากจะใช้เวิร์ดเพรส (wordpress.com) แห่งนี้เป็นบันทึกช่วยจำ และหวังเล็กๆว่า อาจจะมีประโยชน์กับคนที่ยังไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้บ้าง

บทความได้สรุปผลงานวิจัยของ Dr.Hermann Ebbinghaus คร่าวๆว่า

  • เราจะลืมสิ่งที่เรียนรู้มา 42% ภายในเวลา 20 นาที เทียบเท่ากับเวลาในการชงกาแฟ 1 แก้ว
  • เพิ่มเป็น 56% เมื่อผ่านไป 1 ชม. เทียบเท่ากับเวลาในการดูรายการโทรทัศน์ 1 รายการ
  • 64% เมื่อผ่านไป 9 ชม. นั่นเทียบเท่ากับเวลาทำงาน 1 วันของพนักงานบริษัทนั่นเอง
  • เราจะเหลือความจำเพียงแค่ 25% ภายในไม่ถึง 1 สัปดาห์เท่านั้น!

วิธีการช่วยกระตุ้นความจำที่นักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยมาแล้วว่าได้ผลคือ

  • ทบทวนสิ่งที่เรียนมาอย่างย่อๆ ภายใน 2-3 ชม.หลังเลิกเรียน การทบทวนโน้ตที่จดจะได้ผลดีขึ้น เพราะมันมาจากสิ่งที่เรากรองมาแล้ว
  • ทบทวนอีกครั้ง โดยเว้นช่วงอย่างน้อย 1 วัน เพื่อกระตุ้นความจำ
  • ทบทวนอย่างละเอียดขึ้น เพื่อเก็บตกส่วนที่อาจจะข้ามไปโดยไม่ได้จดโน้ต เพื่อให้ได้เนื้อหาครบถ้วน
  • ทำแบบทดสอบหลังเรียน หรือควิซ (quiz) เพื่อกระตุ้นความจำ
  • ทบทวนซ้ำๆ หลายๆครั้ง ควรทิ้งช่วงห่างระหว่างครั้งประมาณ 3-5 วัน หลังจากทำซ้ำๆประมาณ 5-6 ครั้ง ความจำจะเริ่มอยู่ในสมองแบบถาวร

หลังจากอ่านบทความ เลยเป็นที่มาให้เริ่มเขียนบล็อกเพื่ออย่างน้อยจะได้จดบันทึก เอาไว้กระตุ้นการทบทวนความทรงจำหลังได้รับความรู้นั้นๆมา และใช้ทบทวนซ้ำในอนาคตได้ง่ายขึ้น

สแลช (SLASH)

Advertisements